Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Rusza nabór wniosków do "Działaj Lokalnie"

2023-03-23 (2 dni temu)

Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza 17. nabór wniosków w lokalnym konkursie grantowym w ramach ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie”. Program finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
W lokalnym konkursie “Działaj Lokalnie” dofinansowujemy projekty, które mobilizują mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego. W tym roku na wszystkie projekty przeznaczono 55 000 zł, a pojedynczy grant nie może przekroczyć 6 000 zł.

Odbyło się Posiedzenie Rady LGD

2023-03-15 (10 dni temu)

W dniu 14 marca 2023r. w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie odbyło się Posiedzenie Rady LGD.
Obecnych było 10 Radnych oraz pracownicy biura LGD. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17.00 i dotyczyło wydania Opinii Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5, ponownej oceny wniosku na operację własną nr 7/2021/OW w związku z wnioskiem Zarządu LGD o zwiększenie przyznanej kwoty pomocy do wysokości 197 000 zł, a także konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacja

2023-03-13 (13 dni temu)

Informujemy, że w dniu 14 marca 2023r. biuro LGD czynne będzie od godziny 11.00 w związku z tym, że na ten

dzień zaplanowane jest Posiedzenie Rady, które potrwa do późnych godzin wieczornych.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

2023-03-08 (17 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 14 marca 2023r. wtorek o godz. 17.00 w Biurze LGD w Mściwojowie.

Posiedzenie będzie dotyczyło:

1. Opinia Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5

2. Ponowna ocena wniosku na operację własną nr 7/2021/OW w związku z wnioskiem Zarządu LGD o zwiększenie przyznanej kwoty pomocy

3. Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

4. Sprawy różne