Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

 Zapraszamy do udziału w badaniach, które pomogą nam wspólnie stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027:

 

ANKIETA NR 1.  CO NAS CZEKA?  - 09.08.2022R.
Partnerstwo Kaczawskie opracowuje swoją strategię na najbliższe lata. Wiemy, w czym jesteśmy dobrzy i co nam doskwiera. Mamy też pogląd na to, w jakim kierunku chcemy iść. Tą ankietą zamierzamy sprawdzić, co nam doda wiatru w żagle, a co może podciąć nam skrzydła.
Prosimy o chwilę refleksji nad podanymi stwierdzeniami i zaznaczenie swojej własnej opinii.

Prosimy o wypełnienie wersji internetowej dostępnej pod adresem https://forms.gle/VofCWdfEH6omG5eBA

Żadne indywidualne głosy nie będą udostępniane. W ankiecie nie są gromadzone żadne dane osobowe.
Odpowiedzi zbieramy do 30 września 2022 r. 

 

 

ANKIETA NR 2. ANKIETA DLA ROLNIKÓW Z PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO  - 17.08.2022R.

Do pracy nad strategia zapraszamy również rolników, producentów wyrobów spożywczych oraz  przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Przygotowaliśmy dla Państwa Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Państwa udział w szkoleniu i w ankiecie pomoże nam zaplanować działania w zakresach kierowanych dla rolników.

Prosimy o wypełnienie wersji internetowej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/b3cRGNqvieYPsn3K6

Żadne indywidualne głosy nie będą udostępniane.

Odpowiedzi zbieramy do 30 września 2022 r. W ankiecie za Państwa zgodą gromadzone mogą być Państwa dane osobowe, ale tylko w celu indywidualnego doradztwa prowadzonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z panią Gabrielą Męczyńską, Dyrektor Biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" (tel. 768728718, 609 538 810).