Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

"Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA - zapytanie

2023-09-29 (dzisiaj)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów, Mściwojów 54, zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. "Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA, na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa”

Wyjazd do Geoparku Łuk Mużakowa - projekt GEOLOGY

2023-09-29 (2 dni temu)

W związku z realizacją projektu współpracy GEOLOGY, czyli „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) - informujemy, że pierwsza wizyta studyjna odbędzie się w dniach 18-19 października br.
Wraz z przedstawicielami LGD Perły Czarnej Nidy i Geoparku Świętokrzyskiego oraz przedstawicielami Geoparku Czeski Raj - odwiedzimy Lokalną Grupę Działania Grupa Łużycka, która znajduje się na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa".
W kolejnych wyjazdach będziemy odwiedzać siebie nawzajem, dzięki czemu, mamy nadzieję na nawiązanie trwałej oraz bardzo dobrej i potrzebnej współpracy.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

2023-09-26 (5 dni temu)

Zawiadamiamy o wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego na realizcję zamówienia publicznego pn. ,,Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA, na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa" - powtórne zapytanie.

Ruszamy z projektem „GEOLOGY” !!

2023-09-14 (16 dni temu)

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”.
Projekt realizować będziemy z lokalnymi grupami działania, które leżą na terenach Geoparków UNESCO: Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w Geoparku Świętokrzyskim oraz Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka leżąca na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa" oraz z Geoparkiem Český Ráj.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

2023-09-14 (17 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w związku z propozycją zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego w celu przeprowadzenia kolejnych naborów, zaprasza Państwa na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie aktualizacji LSR na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego w formule on-line za pomocą Google Meet (nie wymaga instalacji żadnej aplikacji) odbędzie się w dniu 18 września 2023 r, o godzinie 13.30.