Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady LGD

2024-07-08 (7 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” Pani Zofia Pyż, zgodnie z § 26. Ust 2) Regulaminu Rady oraz Procedurą wyboru operacji zarządziła Posiedzenie Rady LGD w formie elektronicznej za pomocą Generatora OMIKRON na dzień 15 lipca 2024 r. o godz. 15.00.

Brak zgłoszeń zamiaru realizacji operacji własnej LGD Nr 9/2024/OW - do 04.07.2024r.

2024-07-05 (10 dni temu)

 

W związku z umieszczeniem w dniu 04.06.2024 r. roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 9/2024/OW pn. „Centrum LAWA- Lokalne Atrakcje w Akcji”, LGD informuje

Posiedzenie Rady LGD

2024-06-04 (41 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Zofia Pyż, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 11 czerwca 2024r. (wtorek) o godz. 15.30 w Biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Zamiar realizacji operacji własnej LGD

2024-06-04 (41 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Na drogach mamy kolejne znaki

2024-05-16 (60 dni temu)

Mamy kolejne znaki na naszym obszarze.
Mają one ogromne znaczenie dla promocji Krainy Wygasłych Wulkanów - Światowego Geoparku UNESCO. A było to jedno z ważniejszych działań w drodze do UNESCO, a zarazem najtrudniejsza i najdroższa rekomendacja UNESCO do spełnienia...