Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne

2024-04-12 (dzisiaj)

Zapraszamy mieszkańców z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja na spotkanie informacyjno-konsultacyjne , które odbędzie się w środę 17 kwietnia b.r. w godzinach od 10 do 14.00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie. Spotkanie będzie głównie dotyczyło prac nad procedurami wyboru i oceny operacji, które będą realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 .

BIURO NIECZYNNE

2024-04-03 (10 dni temu)

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2024r. w piątek, Biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski.

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

2024-04-03 (10 dni temu)

MRiRW udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

Jesteśmy w UNESCO!!

2024-03-28 (16 dni temu)

W środę 27 marca 2024 roku Kraina Wygasłych Wulkanów oficjalnie dołączyła do rodziny Światowych Geoparków UNESCO. Potwierdza to fakt, że region Gór i Pogórza Kaczawskiego może poszczycić się dziedzictwem geologicznym o międzynarodowym znaczeniu!! Jest to ogromne wyróżnienie i ogromny prestiż.
Utworzenie Geoparku w Krainie Wygasłych Wulkanów to oddolna, partnerska inicjatywa, w którą od wielu lat aktywnie włączają się gminy, nadleśnictwa, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, biznes i mieszkańcy.

Życzenia Wielkanocne

2024-03-27 (17 dni temu)

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

życzą Zarząd i pracownicy LGD Partnerstwo Kaczawskie