Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dokumenty do pobrania

 

 NABORY W RAMACH PROW 2014-2020:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -Wszystkie wnioski, biznesplan, instrukcje oraz wzory umów dostępne są na stronie ARIMR w zakładce - http://www.arimr.gov.pl

Pytania i odpowiedzi ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”  - tutaj

Zestaw odpowiedzi (interpretacji) ARiMR  i UMWD w ramach WDRAŻANIA LSR W RAMACH PODDZIAŁAŃ 19.2, 19.3, 19.4 na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów- tutaj

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020 - tutaj

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - tutaj

 

Ważne dokumenty LGD Partnerstwo Kaczawskie:

 

Logotypy UE i LEADER:

  • Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” - tutaj
  • Wzór tablicy dla beneficjentów RKLS

Nasza LSR w PROW 2014-2020:

Aneks 1 z dnia 17.05.2016 r., Aneks 2 z dnia 09.06.2017 r., Aneks 3 z 02.02.2018 r., Aneks 4 z 31.12.2018r., Aneks 5 z 11.02.2019r., Aneks 6 z 08.04.2019r., Aneks 7 z 28.06.2019r. - bonus 11%, Aneks 8 z 30.04.2020 - bonus 10%, Aneks 9 z 4.11.2020 r., Aneks 10 z  22.06.2021 r. - przewalutowanie środków na EURO, Aneks 11 z 5.11.2021 r. - zwiększenie środków, Aneks 12 z 8.03.2022 r., Aneks  13 z 25.07.2022r. , Aneks 14 z 21.06.2023r., Aneks 15 z 10.07.2023r., Aneks nr 16 z  12.10.2023 r,

 

LSR  - aktualizacja z 7.12.2016 r., LSR - aktualizacja z 31.01.2018 r., LSR - aktualizacja z 24.01.2019 r., LSR - aktualizacja z 15.05.2019 r., 

LSR - aktualizacja z 22.04.2020 r., LSR - aktualizacja z 7.08.2020 r., LSR - aktualizacja z 8 czerwca 2021r., LSR - aktualizacja z 11 sierpnia 2021 r.

 LSR - aktualizacja z 25.11.2021r, LSR - aktualizacja z 2.06.2022 r., aktualizacja z 28.03.2023 r. LSR - aktualizacja z 20.09.2023 r.

Aneks nr 1  z 5.11.2021

 

EWALUACJA

raport z ewaluacji zewnętrznej - 2022

 

Harmonogram (aktualizacja z dnia 18.05.2017 r.), Harmonogram (aktualizacja z dnia 31.01.2018 r.), Harmonogram (aktualizacja z dnia 24.01.2019 r.),

Harmonogram (aktualizacja na 6.05.2019r.), Harmonogram (aktualizacja na 22.04.2020 r.), Harmonogram (aktualizacja na 11.12.2020 r.), Harmonogram (aktualizacja na 23.03.2021 r.)Harmonogram (aktualizacja na 8.06.2021 r.), Harmonogram (aktualizacja  na 22.11.2022 r.), Harmonogram (aktualizacja na 27.06.2023r)

 

Harmonogram działań z planu na 2016r. , Harmonogram działań na 2017r.  , Harmonogram działań -aktualizacja 2018r., Harmonogram działań - aktualizaja 2019r., Harmonogram działań - na 2020 r., Harmonogram działań na  2021 r. Harmonogram działań na 2021 - aktualizacja 28.10.2021

 Harmonogram działań na 2021 - aktualizacja 21.12.2021, harmonogram komunikacji na 2022 , Harmonogram-aktualizacja na 29.09.2022r, harmonogram komunikacji na 2023, harmonogram komunikacji 2023 - aktualizacja czerwiec, harmonogram komunikacji 2023 - aktualizacja wrzesień 2023

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2023-30.06.2023

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022

Zestawienie zrealizowanych zadan w okresie 01.07.2021-31.12.2021 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadan w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021- po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie od 01.07.2020 - 31.12.2020-po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanch zadań w okresie 01.07.2019-31.12.2019 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanch zadań w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanch zadań w okresie 01.07.2018-31.12.2018 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.07.2017-31.12.2017 po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 20.07.2016 - 31.12.2016

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Działania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja za 2017 r.

 

  • Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

- aktualizacja  z  czerwca 2020r.

 

SPRAWOZDANIA z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA:

za 2009r.- 1,2,3, 4,  za 2010r., za 2011r. , za 2012 r - 1, 2, 3 , za 2013 r., za 2014r.- 1, 2, 3, 

za 2015 r., za 2016 r., za 2017 r. fin. i mer., za 2018r. fin. i mer. , za 2019  r. fin. i mer., za 2020 r. fin. i mer.

za 2021 r. fin. i mer., za 2022 r. fin. i mer., za 2023 r. finansowe i merytoryczne

 

Dokumenty i wytyczne dotyczące Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach RLKS:

Wszystkie aktualizacje i dokumenty dostępne są na stonie min. Urzędu Marszłkowskiego Województwa Dolnośląskiego - tu

UWAGA!! Jednolity tekst Rozporządzenia po zmianach - tutaj

Dokumenty i wytyczne do naboru na LSR w PROW 2014-2020 - Archiwum: