Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

O nas

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą - w nowej kadencji od 24 maja  2019r.:

  • Piotr Pieniążek - Prezes Zarządu
  • Niedźwiecka Anna (z d. Rabska) - Wiceprezes
  • Męczyńska Gabriela - Skarbnik
  • Świderska Małgorzata - Członek Zarządu

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Rada w ramach PROW 2014-2020:

W dniu 24 maja 2019r.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”  na nową kadencję powołało nowy skład Rady Stowarzyszenia, która następnie się ukonstytuowała:

1. Marek Janas - wicperzewodniczący - g. Bolków, sektor społeczny
2. Anna Zabawa - g. Krotoszyce, sektor społeczny
3. Magdalena Sitarz-Plezia - g. Legnickie Pole, sektor społeczny
4. Lucyna Ochrombel - g. Męcinka, sektor społeczny
5. Elżbieta Stachurska - g. Mściwojów, sektor społeczny
6. Kazimierz Rogowski - g. Paszowice, sektor społeczny
7. Marzena Szkutnik - sekretarz - g. Pielgrzymka, sektor publiczny
8. Marcin Garuch -  g. Ruja,  sektor społeczny
9. Ewelina Rozpędowska - g. Świerzawa, sektor gospodarczy
10. Zofia Pyż - wicperzewodnicząca - g. Wądroże Wielkie, sektor publiczny
11. Sławomir Kosz - m. Wojcieszów, sektor gospodarczy
12. Mariusz Garbera  - g. Zagrodno, sektor gospodarczy
13. Żaneta Klonowska - przewodnicząca - g. Złotoryja, sektor publiczny
14. Tadeusz Owczarek - m. Złotoryja, sektor społeczny

Komisja rewizyjna

W dniu 24 maja 2019r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” na nową kadencję powołało nowy skład Komisji Rewizyjnej, która następnie się ukonstytuowała:

  • Beata Castaneda Trujillo – Przewodnicząca
  • Sławomir Maciejczyk – Członek
  • Maciej Zawierucha – Członek

 

Pracownicy biura:

Gabriela Męczyńska - Dyrektor biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
Małgorzata Dubrowska - Specjalista ds. zarządzania projektami
Marta Cieślak - Specjalista ds. administracji i projektów

Monika Cychowska-Nowak - Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych

 

Partnerzy LGD- gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie":

MAPA naszej LGD od 23 czerwca 2015 r.

 

 Zapraszamy do odwiedzenia Krainy Wygasłych Wulkanów:

Razem ze Stowarzyszeniem Kaczawskim od wielu lat promujemy region Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Nasze wspólne strony promujące region:

www.gorykaczawskie.pl; www.sudeckazagroda.pl; www.kaczawskie.pl

Więcej o Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów - tutaj oraz mapa atrakcji - tutaj

 Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją pożytku publicznego OPP i można wesprzeć nasz region, Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie oraz Program Grantowy "Działaj Lokalnie" poprzez przekazanie swojego 1% podatku  na Numer KRS 0000134817 lub wspierając darowizną na cele statutowe na NR KONTA 51 1050 1908 1000 0090 3047 3996 ING Bank Śląski.

 

 

 

Projekty Współpracy LGD:

„Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją”

Projekt współpracy pod tytułem „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Projekt ma na celu Zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7-miu partnerów (LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD Wrzosowa Kraina, LGD Szlakiem Granitu oraz LGD Partnerstwo Kaczawskie).

Projekt skierowany był do lokalnych wytwórców i rękodzielników w celu zbudowania/wzmocnienia 7 marek lokalnych z Dolnego Śląska oraz promowania produktów i usług z obszaru poszczególnych LGD na turystycznej mapie Polski.
Partnerzy projektu:

1. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 1 maja 9 lok. użytkowy 2, 58-530 Kowary - Lider projektu, www.duchgor.org.
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33, www.kwiatlnu.eu.
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich", Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, www.lgdodra.pl.
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina", ul. Trzebnicka 7A-7B, lokal 4/2, 59-140 Chocianów, www.wrzosowakraina.pl.
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", Udanin 86, 55-340 Udanin, www.lgd-szlakiemgranitu.pl.
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, www.dobrawidawa.pl.
7. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów, www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl.

  Działania w projekcie/produkty:
1. Konferencje/warsztaty/seminaria dotyczące wdrażania marki lokalnej na terenie danego LGD, by rozpocząć lub wzmacniać procesy dotyczące marki lokalnej: informować, edukować partnerów i samorządy partnerskie, umożliwiać identyfikowanie się z lokalnymi zasobami, tradycjami, umożliwiać włączanie się podmiotów/osób w system marki lokalnej lub jej wspierania jako ważną gałąź turystyki i narzędzie promocji regionu danego regionu oraz Dolnego Śląska: 5 konferencji/warsztatów. 2. Spotkanie zespołu ds. marki: 3 spotkania.
3. Warsztaty dotyczące marki lokalnej (budowania/wzmacniania): 5 warsztatów.
4. Spotkania wymiany doświadczeń robocze: 2 spotkania robocze.
5. Opracowanie strategii wprowadzania na rynek marki lokalnej, w tym: opracowanie systemu identyfikacji wizualnej znaku - 4 szt., opracowanie i wdrożenie strategii promocji marki - 4 szt., wdrożenie strategii certyfikacji - 2 szt.
6. Wydawnictwa i promocja marki lokalnej, w tym: publikacje dotyczące marki lokalnej na terenie danego LGD - 3 publikacje, publikacja wspólna dla wszystkich marek - 1 publikacja, kampanie/artykuły: 9 szt, konkurs dot. produktów lokalnych 1 szt., gadżety promujące marki: 4 komplety.
7. Wizyty studyjne: 4 wyjazdy.
8. Warsztaty/szkolenia/pokazy dla uczestników marki dot. jakości własnych produktów i usług, inspiracji, wiedzy w zakresie brandu, etykiet, indywidualnej marki produktu/usługi oraz relacji z marką lokalną, warsztaty rzemieślnicze i pokazy: 17 warsztatów/pokazów.
9. Wydarzenia/eventy dotyczące produktów i usług lokalnych objętych marką lokalną: 2 wydarzenia. 10. Konferencja wspólna na zakończenie projektu, wymiana doświadczeń: 1 konferencja dla wszystkich LGD.

Rezultaty:
1. Zbudowanie/wzmocnienie 7 marek lokalnych na obszarze Dolnego Śląska.
2. Zwiększenie promocji produktów lokalnych z obszaru 7 partnerów poprzez: budowanie nowych marek lokalnych, warsztaty/szkolenia/spotkania/pokazy, publikacje i media, gadżety dot. marki lokalnej.
3. Wymiana doświadczeń 7-miu partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.

 

Wartość całego projektu:  657 466,34 zł

 Wartość zadań po stronie naszej LGD: 105 854,12 zł

 

 

"Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej"

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader zrealizowaliśmy projekt pn. "Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej" w ramach działania "421 Wdrażanie projektów współpracy". Nasze działania polegały na rozbudowie infrastruktury służącej turystom i lokalnym społecznościom na obszarze poszczególnych LGD oraz przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych. Elementy małej infrastruktury turystycznej usprawnią ruch pieszo-rowerowy przy najatrakcyjniejszych zasobach przyrodniczo-kulturowych naszych regionów.

Zapraszamy do Powiatu Grodziskiego! Na stronie internetowej naszego Partnera znajdziecie Państwo wszelkie informacje o walorach turystycznych Ziemi Grodziskiej www.szgleader.pl