Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ankiety

Ocena efektywności pracy BIURA:

jak oceniasz pracę naszego biura? czy jesteś zadowolony z usługi doradztwa?

czekamy na wasze opinie

Ankieta monitorująca dla beneficjentów Naborów w ramach PROW 2016-2020

Ocena efektywności działań LGD animacyjnych i aktywizacyjnych

BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2023

 

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW OPERACJI DLA DZIAŁANIA 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020