Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady LGD

2024-06-04 05:07

informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Zofia Pyż, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 11 czerwca 2024r. (wtorek) o godz. 15.30 w Biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Posiedzenie będzie dotyczyło:
1. Zmiana Radnego z gminy Bolków - w związku z wyborem nowego Burmistrza Bolkowa zakończyła się kadencja w Radzie Pana Grzegorza Kucaba, na jego miejsce rekomendowany jest ponownie Pan Marek Janas.
2. Opinia Rady w sprawie zmian wprowadzonych do operacji własnej nr 8/2022/OW pn. „Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów”
3. Opinia Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 22/2022/2.2/3 Pana Łukasza Połaczewskiego.
4. Opinia Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 27/2022/2.2/1 Pana Roberta Chwalany.
5. Opinia Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 26/2022/2.1/11 Pana Tomasza Wesołowskiego.
6. Sprawy różne.

Zdjęcia

  •  -