Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Spotkanie dla osób do 35 r.ż. z obszarów wiejskich

2023-10-04 (153 dni temu)

Już w najbliższy piątek, tj. 6.10.2023 r., Gmina Wrocław wraz z
Partnerami - Dolnośląską Izbą Rolniczą oraz Stowarzyszeniem "Kraina
Łęgów Odrzańskich", zapraszają na  bezpłatne spotkanie dla osób do 35
r.ż. z obszarów wiejskich. 

"Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA - zapytanie

2023-09-29 (157 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów, Mściwojów 54, zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. "Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA, na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa”

Wyjazd do Geoparku Łuk Mużakowa - projekt GEOLOGY

2023-09-29 (158 dni temu)

W związku z realizacją projektu współpracy GEOLOGY, czyli „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) - informujemy, że pierwsza wizyta studyjna odbędzie się w dniach 18-19 października br.
Wraz z przedstawicielami LGD Perły Czarnej Nidy i Geoparku Świętokrzyskiego oraz przedstawicielami Geoparku Czeski Raj - odwiedzimy Lokalną Grupę Działania Grupa Łużycka, która znajduje się na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa".
W kolejnych wyjazdach będziemy odwiedzać siebie nawzajem, dzięki czemu, mamy nadzieję na nawiązanie trwałej oraz bardzo dobrej i potrzebnej współpracy.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

2023-09-26 (161 dni temu)

Zawiadamiamy o wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego na realizcję zamówienia publicznego pn. ,,Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA, na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa" - powtórne zapytanie.