Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Jesteśmy w UNESCO!!

2024-03-28 12:00

W środę 27 marca 2024 roku Kraina Wygasłych Wulkanów oficjalnie dołączyła do rodziny Światowych Geoparków UNESCO. Potwierdza to fakt, że region Gór i Pogórza Kaczawskiego może poszczycić się dziedzictwem geologicznym o międzynarodowym znaczeniu!! Jest to ogromne wyróżnienie i ogromny prestiż.


Utworzenie Geoparku w Krainie Wygasłych Wulkanów to oddolna, partnerska inicjatywa, w którą od wielu lat aktywnie włączają się gminy, nadleśnictwa, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, biznes i mieszkańcy.


Przypomnijmy, że Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów to obszar 14-tu gmin: Gmina Bolków, Gmina Jawor, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Legnickie Pole, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Pielgrzymka, Gmina Ruja, Miasto i Gmina Świerzawa, Gmina Wądroże Wielkie, Gmina Wojcieszów, Gmina Zagrodno, Gmina Złotoryja i Miasto Złotoryja.


Otrzymanie statusu Światowego Geoparku UNESCO jest uhonorowaniem kilkunastu lat pracy lokalnej społeczności, która prowadziła działania związane z przystąpieniem do grona Światowych Geoparków UNESCO. Przede wszystkim gratulacje należą się Stowarzyszeniu Kaczawskiemu, które zarządza Geoparkiem i złożyło wniosek aplikacyjny do UNESCO oraz Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, bez którego wsparcia nie zostałyby zrealizowane rekomendacje Światowych Geoparków UNESCO.


W Geoparku można natknąć się na pozostałości aktywności wulkanicznej z trzech różnych okresów historii Ziemi: wulkanizm wczesnopaleozoiczny - około 500 milionów lat temu, późnopaleozoiczny (permski) - ok. 270 mln lat temu oraz kenozoiczny - ok. 20 mln lat temu. Każdy z tych epizodów jest reprezentowany przez liczne formy skalne pochodzenia wulkanicznego, co wyróżnia region na mapie nie tylko Polski, ale i Europy. Spotkamy tu również inne typy skał, pochodzące z różnych okresów geologicznych, które opowiadają nam historię dawnych mórz i oceanów, pustyń oraz procesów zachodzących we wnętrzu naszej planety. To także ślady dawnego górnictwa, zabytki i przyroda ożywiona. Ale Geopark to przede wszystkim ludzie bez, których ta idea nie miałaby sensu. Na terenie naszego regionu działa wspaniała społeczność, której aktywność jest wyjątkowa na skalę Polski.
Światowe Geoparki UNESCO to miejsca, w których promuje się i chroni dziedzictwo geologiczne, przyrodnicze i kulturowe, aktywizując przy tym lokalną społeczność. Poza geoparkiem z Polski w środę do listy dołączyło 17 geoparków z różnych części świata.


 Światowy Geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów jest trzecim geoparkiem z naszego kraju, który dołączył do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

 Obejrzyj spot promujący Geopark upamiętniający wejście naszego Geoparku do Światowej Sieci Geoparków UNESCO - tutaj

Zdjęcia

  •  -