Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kursu przewodnickiego ciąg dalszy

2024-03-19 12:00

W weekend 16 i 17 marca 2024 roku odbyły się kolejne dwa całodzienne zjazdy uczestników kursu na przewodników po Krainie Wygasłych Wulkanów. Było mocno interesująco z olbrzymia dawką wiedzy!


16 marca w sobotę – była to część geologiczna i wykładowa "Wstęp do budowy geologicznej Sudetów oraz przeszłość geologiczna Gór i Pogórza Kaczawskiego", którą poprowadził prof. dr hab. Piotr Migoń, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Marek Awdankiewicz, również profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Piotr Migoń omówił budowę geologiczną naszego regionu na tle całych Sudetów oraz pokazał interesujące formy rzeźby terenu na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów. Natomiast pan Marek Awdankiewicz wyjaśnił czym charakteryzują się poszczególne okresy geologiczne.

17 marca w niedzielę odbyła się część geologiczna - terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili wybrane geopunkty w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Zajęcia poprowadzili profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Piotr Migoń oraz dr hab. Marek Awdankiewicz. Wspólnie odwiedzono i omówiono Kamieniołom Łomy w Lubiechowej, Organy Wielisławskie w Sędziszowej, Krucze Skały w Jerzmanicach Zdrój, Wilczą Górę oraz Wąwóz Myśliborski.


Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach operacji własnej nr 8/2022/OW pod tytułem „Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -