Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Szkolenie Rady LGD i pracowników biura oraz Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

2023-02-08 (46 dni temu)

Dnia 7 lutego br. odbyło się szkolenie Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz pracowników biura LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. "Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków". Szkolenie dotyczyło procesu oceny zgodności operacji z LSR, procesu oceny merytorycznej, wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny, jak również zasad prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celem ogólnym, celami szczegółowymi oraz przedsięwzięciami w ramach ogłoszonych konkursów:
26/2022- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
27/2022 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Szkolenie przeprowadziła pani Gabriela Męczyńska – Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie.

W dniu 7 lutego br. odbyło się również spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Aktualizacja LSR dotycząca zmiany wskaźników i budżetu LSR”. Spotkanie poprowadziła pani Gabriela Męczyńska – Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Spotkania odbyły się w Pałacu Krotoszyce.

Informacja

2023-02-03 (51 dni temu)

Informujemy, że w zwiazku z organizowanym szkoleniem i Posiedzeniem Rady LGD - biuro LGD będzie nieczynne w dniu 7 lutego 2023r.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

2023-01-27 (58 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 7 LUTEGO 2023r. od godz. 15.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 27 grudnia 2022 do 16 stycznia 2023r.

Brak zgłoszeń zamiaru realizacji - do 21.01.2023r.

2023-01-23 (62 dni temu)

W związku z umieszczeniem w dniu 22.12.2022 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 8/2022/OW pn. „Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 21.01.2023 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.