Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego spotu promocyjnego udostępnionego w dniu włączenia naszego Geoparku do Światowej Sieci Geoparków UNESCO - 27 marca 2024r. - tutaj


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

VIII Dzień Szkółkarza i Sadownika - Targoszyński Scyzoryk 18 sierpnia 2013 r.

2013-08-13 (3896 dni temu)

Zapraszamy już po raz VIII na Targoszyński Scyzoryk, który odbędzie się jak co roku w Targoszynie. W załączeniu szczegółowy program.

IV Mierczycka Cukiniada 15.08.2013 r.

2013-08-13 (3896 dni temu)

Zapraszamy na Mierczycką Cukiniadę do Mierczyc 15 sierpnia 2013 r.

15 sierpnia 2013 r. Świeto Pstrąga

2013-08-08 (3901 dni temu)

Zapraszamy na Święto Pstrąga do Bolkowic.

Szkolenie dla beneficjentów działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz "Małe projekty"

2013-08-06 (3903 dni temu)

W związku z planowanym naborem wniosków do działań „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” w dniach 16 września - 11 października 2013 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje szkolenie dla przyszłych wnioskodawców aplikujących o środki w ramach w/w działań w dniu 12 sierpnia 2013 r.