Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Uwaga! Nabór wniosków!

2014-02-24 (3661 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

4 luty 2014 r. konferencja Natura 2000

2014-02-19 (3666 dni temu)

W 2013 i 2014 roku Stowarzyszenie Kaczawskie oraz LGD „Partnerstwo Kaczawskie” brały udział w spotkaniach Lokalnego Zespołu Współpracy do spraw sporządzenia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” (PLH020037).

"Kiedy Zamek Śpi"- Wernisaż fotografii na Zamku Grodziec

2014-02-15 (3670 dni temu)

W imieniu Kasztelana Zamku Grodziec zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Radka Góreckiego "Kiedy Zamek Śpi."

Miedzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu

2014-02-11 (3674 dni temu)

W miniony weekend 7-9 luty 2014 r. odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu. W przepięknej Hali Stulecia prezentowało swoje produkty aż 173 wystawców. W tej dużej imprezie wystawienniczej wzięło udział również Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", które na swoim stoisku promowało region Gór i Pogórza Kaczawskiego.