Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Cudze chwalicie, swego nie znacie! Poznaj z nami ofertę turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów i włącz się w rozwój naszego regionu!

2012-10-01

Jeśli mieszkasz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, chcesz poznać innowacyjne formy przedsięwzięć okołoturystycznych podjętych przez naszych beneficjentów, chcesz założyć lub prowadzisz działalność związaną z turystyką regionalną, planujesz w najbliższym czasie działania o podobnym charakterze i przymierzasz się do skorzystania z funduszy unijnych, weź udział w jednym z cyklu szkoleń dla lokalnych liderów i animatorów turystyki w regionie pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – w szkoleniu terenowym pn. „Gra terenowa – poznaj Bolków i jego okolice”. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjnymi formami aktywnego przewodnictwa wykorzystując lokalne zasoby kulturowe do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej oraz pokazanie dobrych przykładów promocji Gór i Pogórza Kaczawskiego. Szkolenie ma podpowiedzieć osobom szukającym pomysłu na turystyczne wykorzystanie zabytków w swojej miejscowości, w jaki sposób zorganizować zajęcia edukacyjne – min. gry terenowe dla turystów, jak wykorzystywać wiedzę historyczną oraz legendy regionalne, aby odbiorcy naszych usług atrakcyjnie
i efektywnie spędzili czas w naszym regionie.

Termin: 6 październik 2012 r. – sobota

Miejsce szkolenia: Bolków

Czas: 09.00 – 17.00

Program szkolenia:

9.00 – 14.00 - Przywitanie grupy, przedstawienie formy gry terenowej – objaśnienie zasad realizacji zadania: poznajemy obiekty bolkowskiego rynku , trochę geologii okolic Bolkowa na historycznym szlaku

14.00 Obiad

15.00 – 17. 00 - oblegamy Zamek Bolków , nowy gospodarz Zamku Bolków;

Podsumowanie gry terenowej.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia
5 października 2012 r. - fax. 76-872-87-18 lub e-mail: agnieszka.lgd@onet.pl lub na adres pocztowy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów 45a.

Informujemy, że organizator nie ponosi kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia szkolenia
oraz kosztów ubezpieczenia poszczególnych uczestników. Obowiązuje sportowy strój dostosowany
do warunków pogodowych.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

 

Załączniki

Zdjęcia

  •  -