Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie dla beneficjentów działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty

2012-05-08 11:09

26 kwietnia br. w Sali Narad w Mściwojów odbyło się szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Partnerstwo Kaczawskie”, które skierowane było do przyszłych beneficjentów działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Szkolenie przygotował i poprowadził Pan Paweł Antoniewicz, który podczas zajęć omówił kwestie dotyczące działań realizowanych w ramach „Wdrażania lokalnej strategii rozwoju”. Tematyka szkolenia obejmowała przede wszystkim program Leader, omówiono zmiany w lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, podano zadania , które można sfinansować w ramach działania małe projekty, warunki i tryb przyznania pomocy, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Podczas pięciogodzinnego szkolenia omówiono w sposób dokładny najistotniejsze kwestie bardzo przydatne beneficjentom przy składaniu wniosków do poszczególnych działań. Stowarzyszenie zachęca osoby, które są zainteresowane aplikowaniem o środki do odwiedzenia stron www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl, na których w najbliższym czasie pojawią się informacje dotyczące naboru wniosku. Na stronach internetowych beneficjenci będą mogli zapoznać się z formularzami wniosków, kryteriami wyboru operacji. Szerszych informacji na temat naborów udzielają pracownicy Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie biura w Mściwojowie bądź telefonicznie 76-872-87-18.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -