Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Cudze chwalicie, swego nie znacie! szkolenie terenowe pn. „TURYSTYKA KONNA W GÓRACH KACZAWSKICH” 27.04.2012 r.

2012-04-18 14:04

Cudze chwalicie, swego nie znacie!
Poznaj z nami ofertę turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów i włącz się w rozwój naszego regionu!
Jeśli mieszkasz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, chcesz poznać innowacyjne formy przedsięwzięć okołoturystycznych podjętych przez naszych beneficjentów, chcesz założyć lub prowadzisz działalność związaną z turystyką regionalną, planujesz w najbliższym czasie działania o podobnym charakterze i przymierzasz się do skorzystania z funduszy unijnych, albo chcesz nawiązać współpracę w celu poszerzenia swojej oferty usługowej i włączyć się w budowę kompleksowego Szlaku Konnego na terenie Partnerstwa Kaczawskiego, weź udział w jednym z cyklu szkoleń dla lokalnych liderów i animatorów turystyki w regionie pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – w szkoleniu terenowym pn. „TURYSTYKA KONNA W GÓRACH KACZAWSKICH”.
Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi formami działalności w obszarze turystyki oraz pokazanie dobrych przykładów inwestycji podejmowanych przez mieszkańców obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego, finansowanych między innymi ze środków PROW 2007-2013, os 4 Leader lub z innych źródeł wsparcia działalności.
Termin: 27 kwietnia 2012 r. – piątek
Miejsce szkolenia: Nowy Kościół
Czas: 11.00 – 16.00
Program szkolenia:
- zbiórka w ośrodku AGROHIPPIKA (Nowy Kościół) i przedstawienie planu dnia.
- Spotkanie uczestników z lokalnym przewodnikiem kaczawskim oraz instruktorami jazdy konnej.
- nauka czyszczenia i siodłania konia
- lekcja jazdy konnej dla początkujących
- zwiedzanie „Doliny Kaczawy” na bryczkach
- przerwa na kawę/ herbatę
- prezentacja "Turystyka konna w Górach i na Pogórzu Kaczawskim"
- ognisko z kiełbaskami i ciastem na patyku

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia
24 kwietnia 2012 r. - fax. 76-872-87-18 lub e-mail: agnieszka.lgd@onet.pl lub na adres pocztowy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów 45a.
Informujemy, że organizator nie ponosi kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz kosztów ubezpieczenia poszczególnych uczestników. Obowiązuje sportowy strój dostosowany do jazdy konno (obuwie na płaskiej podeszwie) oraz do warunków pogodowych.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy!

 Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie
4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętność i aktywizacja”
objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader

Zdjęcia

  •  -