Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Cudze chwalicie, swego nie znacie! „Serce Gór Kaczawskich - Radzimowice i Wojcieszów” - 23 kwietnia 2012 r.

2012-04-17 10:17

Jeśli mieszkasz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, chcesz poznać innowacyjne formy przedsięwzięć okołoturystycznych podjętych przez naszych beneficjentów, chcesz założyć lub prowadzisz działalność związaną z turystyką regionalną, planujesz w najbliższym czasie działania o podobnym charakterze i przymierzasz się do skorzystania z funduszy unijnych, weź udział w jednym z cyklu szkoleń dla lokalnych liderów i animatorów turystyki w regionie pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” –
w szkoleniu terenowym pn. „Serce Gór Kaczawskich - Radzimowice i Wojcieszów”.
Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi formami działalności gospodarczych działających w obszarze turystyki oraz pokazanie dobrych przykładów inwestycji podejmowanych przez mieszkańców obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego, finansowanych, min. ze środków PROW 2007-2013 w ramach programu Leader lub z innych źródeł wsparcia działalności.
Termin: 23 kwietnia 2012 r. – poniedziałek
Miejsce szkolenia: Wojcieszów/Radzimowice
Czas: 10.00 – 17.00
                                                       Program szkolenia:
10:00 zbiórka przed Urzędem Miasta w Wojcieszowie Spotkanie uczestników z lokalnym przewodnikiem kaczawskim. Przedstawienie planu dnia oraz krótka informacja o atrakcjach, które będziemy zwiedzać.
10:00 – 14:30 – Przewodnik oprowadzi uczestników po najciekawszych miejscach
w Wojcieszowie m.in. „Kamieniołom Gruszka”, stary wapiennik XVIII – XIX w., Szubienica XVI-XVII w., sztolnia na Chmielarzu. 
Około godziny 14.30 - spacer do Radzimowic.
15.00 15.30 – Ciepły poczęstunek w Radzimowicach
15.30 – 17.00 - metody uprawy orkiszu i produkcji półfabrykatów z tego popularnego ziarna
17.00 – zakończenie szkolenia – powrót do Wojcieszowa.
Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia
19 kwietnia 2012 r. - fax. 76-872-87-18 lub e-mail:  agnieszka.lgd@onet.pl.
lub na adres pocztowy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów 45a.
Informujemy, że organizator nie ponosi kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz kosztów ubezpieczenia poszczególnych uczestników. Obowiązuje sportowy strój dostosowany do górskich warunków pogodowych.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

 

Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie
4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętność i aktywizacja”
objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader

 

Zdjęcia

  •  -