Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie na lokalnych przewodników w Grobli

2011-10-03

W słoneczny weekend w dniach 23-25 września 2011 w uroczym zakątku naszej Krainy Wygasłych Wulkanów – w Grobli – w zabytkowym „Pałacyku”, została przeprowadzona pierwsza część szkolenia dla lokalnych przewodników. Pomysł i potrzeba przeprowadzenia szkolenia dla przewodników po Krainie Wygasłych Wulkanów pojawiły się już dawno, ale dopiero teraz dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej w ramach działania 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, udało się przeprowadzić to szkolenie. Osób chętnych do udziału było bardzo wiele, ale Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” musiało wyłonić tylko szczęśliwą piętnastkę. Do przeprowadzenia szkolenia udało nam się zaprosić Pana prof. Piotra Migonia - geografa, Pana Henryka Dumina – etnologa oraz Panią Grażynę Kuras doświadczonego instruktora edukacji ekologicznej na naszym terenie.

Program szkolenia był bardzo napięty, ponieważ ilość przygotowanego materiału przez naszych wykładowców był ogromny, a czasu niestety bardzo mało. Szkolenie rozpoczęliśmy od zajęć praktycznych z Panią Grażyną Kuras pn. „Animacja i integracja grupy”. Zajęcia pozwoliły uczestnikom poznać metody prowadzenia zajęć w terenie, sprawdzenia swojej wiedzy znajomości krzewów, drzew i innej roślinności kaczawskiej. Uczestnicy mieli okazję również wziąć udział w zabawach integracyjnych, które przysporzyły im dużo dobrej zabawy i śmiechu oraz nauczyły organizowania czasu uczestnikom wycieczek w przyszłości prowadzonych przez nich osobiście. Następnie zajęcia prowadził Pan prof. Migoń, który przygotował warsztat pn. „ Z dziejów ziemi w regionie kaczawskim”. Podczas zajęć niesamowitą pasją opowiadał o historii Ziemi w naszym regionie, bogactwach natury, minerałach. Zajęcia prowadził z wykorzystaniem map geologicznych – choć większość uczestników pierwszy raz miała takie mapy w rękach, szybko odnajdywała swoje miejsce zamieszkania i najcenniejsze pod względem geologicznym miejsca tego obszaru. Po południu profesor zabrał grupę na wyprawę w teren – do Rezerwatu Grobla, aby naocznie sprawdzić jak wyglądają zieleńce, które tworzą czasami tzw. lawy poduszkowe. Wyjście zapewniło wiele atrakcji, na szczęście zarówno pogoda jak i aktywność uczestników dopisała! W ostatnim dniu szkolenia wykład o historii naszego regionu, najciekawszych zabytkach oraz kultywowaniu tradycji pn. „Dziedzictwo kulturowe i historia regionu Krainy Wygasłych Wulkanów” przygotował znany w województwie dolnośląskim i w kraju etnolog - Pan Henryk Dumin. Uczestnicy wysoko ocenili wykładowców ze względu na zawartość przekazywanej wiedzy, przystępność prezentowanego materiału i interesujący sposób prowadzenia zajęć. Jednocześnie zwrócili uwagę na niedosyt informacji oraz wielką chęć poszerzenia swojej wiedzy o dodatkowe informacje. Spełniając oczekiwania grupy – stowarzyszenie przygotowało drugą część szkolenia, którą poprowadzą Andrzej Ruszlewicz – znany w regionie przyrodnik i inicjator objęcia ochroną Natura 2000 Gór Kaczawskich, który już niebawem opowie uczestnikom szkolenia o obszarach chronionych w regionie oraz pokaże dlaczego okolice Wojcieszowa są tak cenne, że trzeba było je objąć ochroną najwyższego stopnia. Praktyczne rady przewodnika oraz najatrakcyjniejsze szlaki dla pieszego turysty pokaże grupie Pan Edward Wiśniewski – znany i doświadczony przewodnik PTTK – laureat międzynarodowej Fundacji POLCUL. To z jego inicjatywy powstał Park Krajobrazowy „Chełmy”, ścieżka dydaktyczna „Wąwóz Myśliborski” i Centrum Ekologiczne w Myśliborzu, gdzie jest wykładowcą. To on wytyczył w naszym regionie najważniejsze szlaki turystyczne z elementami historycznymi, min. „Szlak Wygasłych Wulkanów”, „Szlak Cystersów”, „Szlaki Bitew”, „Szlak Napoleoński”. Dodatkowo organizatorzy szkolenia zaprosili uczestników do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, gdzie każdy z uczestników będzie miał możliwość nauczenia się obsługi makiety wulkanu imitującej erupcję prawdziwego wulkanu.

Uczestnicy szkolenia otrzymali również zestaw materiałów szkoleniowych – materiały promocyjne Partnerstwa Kaczawskiego – w tym mapę turystyczną Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz przewodnik geologiczny „Geologiczny Raj Krainy Wygasłych Wulkanów”. Zakupiono też na potrzeby zajęć przyrodniczych „Atlas roślin – przydatny z natury rzeczy” autorstwa M. Kosińskiego. Wierzymy, że aktywny udział w szkoleniach oraz profesjonalni wykładowcy i zestaw materiałów szkoleniowych pomoże nowym przewodnikom dobrze poznać specyfikę i bogactwo Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz aktywnie włączyć się w promocję regionu oraz pracę na rzecz rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować właścicielom Ośrodka Turystyczno-Szkoleniowego „Magdalena” w Grobli, za profesjonalną organizację szkolenia, ciepłe przyjęcie grupy oraz miłą atmosferę, ale przede wszystkim za smaczne i syte posiłki.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -