Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Uwaga! Szkolenie na przewodników lokalnych

2011-09-21

Program Szkolenia dla lokalnych przewodników 23-25 września 2011 r.
Pałac w Grobli, Grobla 11A

23 września br. (piątek)

15.00 – 15.10 Przywitanie uczestników
15.10 – 19.00 – „Animacja i integracja grupy” - (zajęcia praktyczne warsztaty poprowadzi Pani Grażyna Kuras
19.30 - Kolacja

24 września br. (sobota)

8.30 – 9.30 Śniadanie
10.00 – 14.00 „Z dziejów ziemi w regionie kaczawskim” – geografia i bogactwo geologiczne regionu warsztaty poprowadzi Pan prof. Piotr Migoń
14.00 Obiad
15.00 – 19.00 „Z dziejów ziemi w regionie kaczawskim” – geografia i bogactwo geologiczne regionu warsztaty poprowadzi Pan prof. Piotr Migoń
19.00 Kolacja

25 września br. (niedziela)

8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 15.00 „Dziedzictwo kulturowe i historia regionu Krainy Wygasłych Wulkanów” – warsztaty poprowadzi Pan Henryk Dumin
15.00 Obiad
16.00 – 20.00 „Metodyka i technika edukacji ekologicznej w terenie” – warsztaty
poprowadzi Grażyna Kuras

Uwaga!
Dodatkowy panel „Przyroda Gór Kaczawskich i formy jej ochrony” prowadzony przez Pana Andrzeja Ruszlewicza będzie przeprowadzony w późniejszym terminie, który zostanie ustalony z uczestnikami podczas szkolenia.

Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW
na lata 2007-2013, Oś 4 Leader