Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Komisja wybrała laureatów

2011-07-14

W dniu 14 lipca 2011r. obradowała Komisja Konkursowa Konkursu Plastycznego "Kraina Wygasłych Wulkanów" ogłoszonego przez Partnerstwo Kaczawskie powołana przez Zarząd Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie".
Po przeprowadzonym posiedzeniu oceny nadesłanych prac plastycznych, Komisja wybrała laureatów :
W kategorii wiekowej 3-10 lat:
I miejsce - Justyna Gremza – „Zamek Świny”
II miejsce –Natalia Szaszarowska - „Zamek Świny”
III miejsce – Oliwia Szymańska – „Zamek Bolków”
W kategorii wiekowej 11-18 lat:
I miejsce – Natalia Kowal – „Kościół Parafialny w Krotoszycach”
II miejsce – Maja Kałuzińska – „Zamek Grodziec”
III miejsce – Aleksandra Jakubiak – „Ostrzyca”
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców nastąpi podczas „Muchowskiej Kosy” 24 lipca br. w Muchowie. Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
Nagrody w konkursie zakupiono ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader. Są to: przenośne DVD, wieża HI-FI oraz mp4.
Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić kilka prac, a im autorom wręczyć upominki. Wyróżnienia otrzymali:
W kategorii wiekowej 3-10 lat:
Mateusz Barud, Aleksandra Łuc, Karolina Pawelak, Szymon Tynkaluk.

W kategorii wiekowej 11-18 lat:
Natalia Talar, Sylwia Szkutnik, Klaudia Tur, Izabela Ząbek i Krystian Orłowski.

Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się m.in. w najbliższych publikacjach Partnerstwa promujących region.

Konkurs współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader

W dniu 22 czerwca 2011r. obradowała Komisja Konkursowa Konkursu Fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów" ogłoszonego przez Partnerstwo Kaczawskie powołana przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie w składzie:
- Piotr Pieniążek - Przewodniczący
- Małgorzata Świderska
- Zofia Pyż
- Krzysztof Rozpędowski
- Jacek Machynia
Po przeprowadzonym posiedzeniu oceny zdjęć, które wpłynęły na konkurs fotograficzny w kategorii „Wulkany i Zamki”, Komisja wybrała laureatów:
I miejsce - Sylwiusz Godyń (Ostrzyca zimą) z Wojcieszowa,
II miejsce - Łukasz Rycąbel (Ostrzyca latem) z Proboszczowa
III miejsce - Zdzisław Sokołowski (Zamek Grodziec) z Targoszyna
Przyznano również 2 Wyróżnienia, które otrzymali: Małgorzata Rachwał i Bartłomiej Łuc.
Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostały rozdane podczas Konferencji Regionalnej Partnerstwa Kaczawskiego 28 czerwca br. w Teatrze Miejskim w Jaworze, gdzie oficjalnie ogłoszono wyniki i zaprezentowano zwycięskie zdjęcia.
Konferencja "Budowa kapitału społecznego oraz rozwój turystyki poprzez efektywne wdrażanie Programu Leader na terenie Partnerstwa Kaczawskiego", była poświęcona realizacji Programu Leader – przekazaniu bieżących informacji dotyczących funkcjonowania LGD oraz wdrażania lokalnej strategii rozwoju i poziomie weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski. Najważniejszym celem było zainspirowanie partnerów oraz potencjalnych beneficjentów środków z PROW do skutecznej realizacji celów zapisanych w strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego. Prezentacja prof. Piotra Migonia z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, który prezentacją pn. Z dziejów ziemi w regionie kaczawskim - szanse dla rozwoju turystyki na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie – zainspirował słuchaczy do głębszej analizy bogactwa ziemi kaczawskiej i wykorzystania tych zasobów do promocji regionu. Natomiast ks. dr Marek Kluwak z Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Męcince, koordynator Diecezji Legnickiej ds. szlaku cysterskiego na odcinku Dolny Śląsk w prezentacji pt. Budowa kapitału społecznego poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju pokazał, jak udało mu się zrealizować pierwszy „mały projekt” – „Skarb lasu Mnichów”, który w 1 naborze wniosków zajął 1 miejsce na liście rankingowej i jako jeden z nielicznych został już zakończony i pozytywnie rozliczony przez Urząd Marszałkowski. Był to również dobry przykład na zaangażowanie społeczeństwa w prace społeczne i wspólne działania na rzecz rozwoju oferty turystycznej, wsi cysterskiej, jaką niewątpliwie staje się wieś Męcinka leżąca u podnóża Górzca, na którego szczyt prowadzą cysterskie stacje drogi krzyżowej. Początek drogi wskazuje drewniany cysters wyrzeźbiony przez lokalnego rzeźbiarza ze środków programu „Działaj lokalnie VII” pozyskanych w 2010r. od Stowarzyszenia Kaczawskiego.
Konferencja była również dobrą okazją do wspólnego świętowania i podsumowania wieloletniej współpracy na rzecz Partnerstwa Kaczawskiego. Od 2005 roku liderzy Stowarzyszenia Kaczawskiego pozyskali blisko dwa miliony zł na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Gór i Pogórza Kaczawskiego, promocję regionu, a także rozwój społeczny i integrację mieszkańców – tzw. Górali Kaczawskich.
Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie fotograficznym pn. „Przyroda i ludzie”, do którego na prace czekamy do 31 października 2011r.
Nagrodami w konkursie były Cyfrowa ramka, fotobanki pamięci i dyski zewnętrzne, które zakupiono ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader.
Nagrodzone zdjęcia znajdą się m.in. w najbliższych publikacjach Partnerstwa promujących region.

Konkurs współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader

Zdjęcia

  •  -