Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

"Kiedy Zamek Śpi"- Wernisaż fotografii na Zamku Grodziec

2014-02-15 12:00

W imieniu Kasztelana Zamku Grodziec zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Radka Góreckiego "Kiedy Zamek Śpi."

Zdjęcia

  •  -