Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Na drogach mamy kolejne znaki

2024-05-16 09:28

Mamy kolejne znaki na naszym obszarze.
Mają one ogromne znaczenie dla promocji Krainy Wygasłych Wulkanów - Światowego Geoparku UNESCO. A było to jedno z ważniejszych działań w drodze do UNESCO, a zarazem najtrudniejsza i najdroższa rekomendacja UNESCO do spełnienia...


Pierwsze znaki stanęły jesienią 2023r. - w Gminie Wądroże Wielkie, w Gminie Ruja i w Gminie Paszowice.
Łatwo nie było w ogóle, a i koszt spory: 116 850 zł
Bardzo się cieszymy, a kolejne znaki wkrótce.


Zarząd LGD dziękuje firmie ALSA A. A. STRACH Spółka jawna z Legnicy, która podjęła się tego wyzwania wyzwania oraz instytucjom odpowiedzialnym za kolejne etapy tego zadania: Starostwa i Komendy Powiatowe Policji (Jawor, Legnica, Złotoryja), Wojewódzka Komenda Policji we Wrocławiu, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Oznakowanie dróg wjazdowych do Krainy Wygasłych Wulkanów wykonane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach operacji własnej nr 8/2022/OW pod tytułem „Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -