Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

BIURO NIECZYNNE

2024-04-03 11:36

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2024r. w piątek, Biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski.

Załączniki

Zdjęcia

  •  -