Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. FUNDUSZY UNIJNYCH

2024-02-05 12:00

Informujemy, że w Biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie w dniu 20 lutego 2024r.  w godz. 10.00 - 12.30 otwarty będzie Mobilny Punkt Informacyjny. Jest to forma bezpłatnych indywidualnych konsultacji dla mieszkańców na temat możliwości pozyskania środków z UE organizowanych przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy

Zdjęcia

  •  -