Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kurs na przewodników po Krainie Wygasłych Wulkanów

2024-01-19 02:31

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" wraz ze Stowarzyszeniem Kaczawskim zapraszają pełnoletnich mieszkańców gmin partnerskich LGD, tj. Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja do udziału w Kursie na przewodnika po Krainie Wygasłych Wulkanów zorganizowanym przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną.

Będzie to konkretny zastrzyk wiedzy o naszym regionie dla osób, które chciałyby przekazywać wiedzę o naszych wspaniałościach turystom.
Kurs składa się z części wykładowej i terenowej.

Będzie podzielony na trzy bloki tematyczne, prowadzone przez specjalistów:
Geologiczny
Historyczno - kulturalny
Przyrodniczy.

Terminy zjazdów:

2-3 marca 2024, 16-17 marca 2024, 13-14 kwietnia 2024.


Wymagania:
Komunikatywność
Umiejętność prostego przekazywania treści
Posługiwanie się mapą
Mile widziany rozwinięty warsztat metodyczny, zamiłowania pedagogiczne.

O zaliczeniu kursu decyduje obecność na wszystkich zajęciach.
Chętnych prosimy o wypełnienie formularza na: https://forms.gle/xTz4Zz3L8zyY1XWm8
Udział w kursie jest bezpłatny, zapewniamy przerwę kawową, posiłek oraz transport w przypadku zajęć terenowych.


Liczba uczestników: 25 osób. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 31 stycznia 2024r. do godz. 20.00.
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnionym miejscem na kursie.
Ostateczną decyzję podejmie Zarząd LGD. Będziemy się z Państwem kontaktować.

Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach operacji własnej nr 8/2022/OW pod tytułem „Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zdjęcia

  •  -