Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Podpisanie umowy ramowej na realizację nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

2024-01-10 03:04

Wczoraj, 9 stycznia 2024r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” Prezes Piotr Pieniążek i Skarbnik Gabriela Męczyńska podpisali w obecności Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Grzegorza Macko podpisali Umowę o warunkach i sposobie realizacji nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Partnerstwa Kaczawskiego na nowy okres programowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Kwota wsparcia na wdrażanie LSR to 2 250 000 euro.
Zgodnie z informacją ARiMR najbliższe nabory na wdrażanie strategii będą mogły być przeprowadzone dopiero jesienią tego roku.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w przygotowanie naszej strategii. Wypracowanie poniższych celów i przedsięwzięć, przygotowanie budżetu oraz wysoka pozycja - 3 miejsce na liście rankingowej Województwa Dolnośląskiego to efekt 29 spotkań, w których w sumie udział wzięło ponad pół tysiąca mieszkańców naszej LGD.
W najbliższym czasie zaprosimy Państwa do prac nad procedurami, regulaminami i lokalnymi kryteriami wyboru.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -