Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wyjazd do Geoparku Świętokrzyskiego w ramach międzynarodowego projektu współpracy GEOLOGY

2023-11-13 12:53

W związku z realizacją międzynarodowego projekt współpracy pn. „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY” w dniach 21-22 listopada 2023 r. odbędzie się wizyta studyjna do Geoparku Świętokrzyskiego – obszaru działania Stowarzyszenia LGD ,,Perły Czarnej Nidy”.
Wizyta na terenie Geoparku Świętokrzyskiego, w której wraz z nami uczestniczyć będą przedstawiciele Geoparku Łuk Mużakowa oraz Geoparku Czeski Raj ukierunkowana będzie na temat działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu i ochrona georóżnorodności.

Głównym celem projektu jest wspólna promocja oraz wymianę doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków należących lub aspirujących do Światowej Sieci Geoparków UNESCO jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych dla zrównoważonego rozwoju regionu.
W związku z powyższym do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby związane zawodowo lub społecznie z tematem rozwoju i funkcjonowania Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.
Zgodnie z założeniami projektu w wyjeździe uczestniczyć będzie 10 przedstawicieli z terenu Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.
W załączeniu program wyjazdu oraz formularz zgłoszeniowy.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zapewnionym uczestnictwem w wizycie studyjnej. Decyzję o zakwalifikowaniu się na wyjazd podejmie Zarząd LGD a o wynikach poinformujemy Państwa telefonicznie w dniu 17.11.2023 r.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na nasz adres mailowy: lgd.kaczawskie@gmail.com
do 16 listopada br. do godziny 15.00.
Szczegóły pod nr tel.: 76 872 87 18.

Projekt współpracy pod tytułem „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.