Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy na XV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

2023-11-13 09:32

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na nasz Jubileuszowy XV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy w Krotoszycach. Jarmark odbędzie się 10 grudnia br.

Gwarantujemy świąteczną atmosferę :)

W załączeniu plakat - prosimy o pomoc w jego rozpowszechnieniu.

XV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, środków budżetowych Powiatu Jaworskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.


Zapraszamy :)

Zdjęcia

  •  -