Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dziękujemy za życzenia, wyrazy uznania i podziękowania za współpracę

2023-11-09 12:00

Serdecznie dziękujemy za życzenia, wyrazy uznania i podziękowania za współpracę.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -