Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ruszamy z projektem „GEOLOGY” !!

2023-09-14 12:00

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”.
Projekt realizować będziemy z lokalnymi grupami działania, które leżą na terenach Geoparków UNESCO: Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w Geoparku Świętokrzyskim oraz Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka leżąca na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa" oraz z Geoparkiem Český Ráj.
Główny cel to "wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków należących lub aspirujących do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych dla zrównoważonego rozwoju regionu", który wpisuje się również w standardy członkostwa w Światowej Sieci Geoparków UNESCO oraz spełnia rekomendacje i wytyczne, jakie nasz Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jako aspirujący geopark - otrzymał po wizycie ewaluacyjnej.
Jeszcze tego nie widzicie - ale nasza współpraca już trwa i bardzo dobrze nam się pracuje. Ustalamy terminy poszczególnych wyjazdów, rozmawiamy i tworzymy plany wizyt.
Projekt został tak ułożony, że Partnerzy odwiedzą nawzajem swoje geoparki, a na zakończenie również Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, gdzie zorganizujemy międzynarodową konferencję podsumowującą ten projekt.
Wyjazdy z naszego obszaru odbędą się w małych grupach: 10-12 osób. Uczestnicy wezmą udział w seminariach/warsztatach obejmujących wymianę doświadczeń w ramach popularyzacji wiedzy naukowej dla edukacji, działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, ochronie georóżnorodności, współpracy ze szkołami/uczelniami wyższymi.
Zakończeniem działań będzie opracowanie i wykonanie wspólnego folderu informacyjno-promocyjnego w trzech językach: polskim, czeskim i angielskim. Na terenie naszego LGD powstanie również lapidarium minerałów z całego obszaru i tablica promująca geoparki z tego projektu.
O pierwszym wyjeździe poinformujemy już niebawem.
Projekt współpracy pod tytułem „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

 

Zdjęcia

  •  -