Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

2023-09-14 02:41

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w związku z propozycją zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego w celu przeprowadzenia kolejnych naborów, zaprasza Państwa na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie aktualizacji LSR na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego w formule on-line za pomocą Google Meet (nie wymaga instalacji żadnej aplikacji) odbędzie się w dniu 18 września 2023 r, o godzinie 13.30.

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/ozo-jdhx-ctv

Podczas spotkania przedstawimy aktualny stan wdrażania strategii, propozycje zmian oraz planowane terminy naboru.

W załączeniu przedkładamy propozycje zmian w LSR dotyczące zapisów w Planie działania - uaktualniając kwoty i dodając wskaźniki w celu zorganizowania dodatkowego naboru na przedsięwzięcie 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Z przeprowadzonych jeszcze w marcu tego roku konsultacji proponowanych zmian w LSR wyszło, że wolne środki powinny być skierowane na wszystkie z 3 wskaźników w ramach tego przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy więc jeszcze w marcu taki podział kwot i wskaźników, dopiero teraz mamy wyliczone kwoty do tych zmian, więc musimy niezwłocznie złożyć wniosek o aneks LSR, poprzedzony konsultacjami, aby wyliczone kwoty wsparcia wg kursu euro zostały zachowane z przeliczenia UMWD.

W tym momencie istnieje jeszcze możliwość zmiany liczby wskaźników i przypisanych kwot w tym przedsięwzięciu, w zależności od złożonych przez Państwa deklaracji dotyczących aplikowania. Jeżeli będzie zainteresowanie i zostanie taki wniosek złożony (prosimy o informację zwrotną na maila lub podczas spotkania) to damy możliwość aplikowania przez samorządy. Należy jednak pamiętać, że zakończenie inwestycji i wnioski o płatność w ramach LEADERA muszą być złożone do 30 CZERWCA 2024 R.

W załączeniu formularz zgłaszania uwag, na które czekamy podczas spotkania oraz jeden dzień dłużej do 19 września do godz. 10.00.

Zdjęcia

  •  -