Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Banská Bystrica Geopark – jedziemy zobaczyć jak robią to inni!

2023-09-11 11:30

Zarząd LGD Partnerstwo Kaczawskie zaprasza na wyjazd studyjny do Banská Bystrica Geopark (Słowacja) w dniach 23-25 października 2023r.
Zaproszenie skierowane jest do aktywnych członków i liderów z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, tj. z gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.
Celem wyjazdu jest aktywizacja i integracja mieszkańców LGD oraz poznanie dobrych praktyk turystycznego wykorzystania walorów Geoparku Banská Bystrica.
Udział jest bezpłatny. Czekamy na Państwa formularze zgłoszeniowe.
UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona! Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zapewnionym miejscem na wyjazd. Pierwszeństwo w wyjeździe mają członkowie
i liderzy LGD Partnerstwo Kaczawskie. Poinformujemy Państwa mailowo – kto z nami jedzie. W sytuacji bardzo dużej liczby zgłoszeń, decydujące słowo ma Zarząd LGD, mając na uwadze to, aby reprezentacja była z każdej gminy.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 16 października 2023 r. do godz.14.00. na adres
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com.

Wszyscy uczestnicy zostaną zgłoszeni do ubezpieczenia.

Szczegółowych informacji udziela: Marta Cieślak pod nr tel. 76-872-87-18, kom. 609 538 810.
Wyjazd jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

 

Zdjęcia

  •  -