Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ankieta dla młodzieży!

2023-05-18 12:00

Zachęcamy młodzież (15-25 lat) z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie do wypełnienia ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1bXkp8CrepBU_rzip8KqxaZBGmrtxU9UiNxraDzKT5IA/edit

Ankieta zajmie tylko chwilę, a dla nas jest ważnym narzedziem, aby poznać głos młodych ludzi w aktualnym procesie opracowywania nowej

Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego.

Z góry dziękujemy :)