Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na VI Spotkanie Zespołu Roboczego ds.opracowania LSR

2023-05-18 07:57

Informujemy, że VI spotkanie członków Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027 odbędzie się w poniedziałek 22 maja 2023r. w godzinach 8.00-10.00. Spotkanie odbędzie się w formule online, a poprowadzi je pan dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zgodnie z planem włączenia społecznego w programie mamy:
1. Podsumowanie prac nad strategią
2.Omówienie ostatnich poprawek i przygotowanie dokumentu do przyjęcia na Walne Zebranie LGD.
Prosimy członków Zespołu o potwierdzenie swojego udziału do piątku do godziny 14.00.