Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Rusza nabór wniosków do "Działaj Lokalnie"

2023-03-23 12:37

Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza 17. nabór wniosków w lokalnym konkursie grantowym w ramach ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie”. Program finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
W lokalnym konkursie “Działaj Lokalnie” dofinansowujemy projekty, które mobilizują mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego. W tym roku na wszystkie projekty przeznaczono 55 000 zł, a pojedynczy grant nie może przekroczyć 6 000 zł.


Nabór trwa od 20 marca do 18 kwietnia 2023. W ramach naboru planowane są dwa bezpłatne szkolenia - 30 marca i 3 kwietnia oraz konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu. Wszystkie wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line.


Szczegóły i regulamin naboru znajdują się na stronie: https://www.kaczawskie.pl/dzialajlokalnie2023/

Zdjęcia

  •  -
  •  -