Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się Posiedzenie Rady LGD

2023-03-15 11:27

W dniu 14 marca 2023r. w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie odbyło się Posiedzenie Rady LGD.
Obecnych było 10 Radnych oraz pracownicy biura LGD. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17.00 i dotyczyło wydania Opinii Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5, ponownej oceny wniosku na operację własną nr 7/2021/OW w związku z wnioskiem Zarządu LGD o zwiększenie przyznanej kwoty pomocy do wysokości 197 000 zł, a także konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie jest na etapie konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach których założył rezygnację z realizacji projektu grantowego na koncepcje Smart Villages w bieżącym okresie programowania, ponieważ obowiązek ich realizacji został zapisany w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Przesuwając środki w LSR z tego przedsięwzięcia oraz z oszczędności po ponownym przeliczeniu kursu euro, LGD ma możliwość realizacji założonych sobie celów w operacji własnej LGD nr 7/2021/OW pn. „Czy wiesz jak tworzyły się Góry Kaczawskie? Działania na rzecz edukacji i promocji regionu”. Projekt związany jest z edukacją, a dzięki zwiększeniu przyznanej kwoty będzie można przygotować – min. 100 ściennych map geoturystycznych z przeznaczeniem do szkół, uczelni, muzeów i ośrodków edukacyjnych, a także 45 tablic z mapą turystyczną regionu – dla wszystkich szkół i ośrodków z obszaru LGD, z przystępną grafiką dla dzieci i młodzieży. Ponadto, w celu promocji LGD i Krainy Wygasłych Wulkanów na zewnątrz, zaplanowano zakup zestawu do celów wystawienniczych – rollupy i ściankę wystawienniczą. Zwiększenie wartości tej operacji wpłynie również pozytywnie na poziom zawartych umów w III. kamieniu milowym, którego poziom do końca czerwca 2023 powinien przekroczyć 85%.
Członkowie Rady LGD pochwalili ten pomysł i został on zaakceptowany.

Zdjęcia

  •  -