Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

2023-03-08 12:00

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 14 marca 2023r. wtorek o godz. 17.00 w Biurze LGD w Mściwojowie.

Posiedzenie będzie dotyczyło:

1. Opinia Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5

2. Ponowna ocena wniosku na operację własną nr 7/2021/OW w związku z wnioskiem Zarządu LGD o zwiększenie przyznanej kwoty pomocy

3. Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

4. Sprawy różne

Zdjęcia

  •  -