Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zakończenie naborów wniosków w LGD

2023-01-17 07:57

W poniedziałek 16 stycznia o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
 - 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw


Łącznie do Biura LGD wpłynęło 17 wniosków:
26/2022- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 12 wniosków
27/2022 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw – 5 wniosków

Okazuje się, że zapotrzebowanie przerosło dostępne limity środków (mieliśmy do dyspozycji w sumie ponad 1 milion złotych)!

Mieszkańcy Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów złożyli wnioski na blisko 2,5 miliona złotych! Szkoda, że były to już ostatnie środki na przedsiębiorczość w tej perspektywie finansowania.


Wnioski te będą podlegały ocenie przez Biuro LGD oraz Radę LGD, której posiedzenie zaplanowano jeszcze w lutym 2023 r.
W załącznikach listy złożonych wniosków.

 

Zdjęcia

  •  -