Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Geology - projekt współpracy złożony!!!

2022-12-29 11:46

Informujemy, że wczoraj 28 grudnia 2022r. dostarczyliśmy do Urzędu Marszłkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o przyznanie pomocy do Poddziałania 19.3"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na projekt współpracy pt. „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development), Akronim: „GEOLOGY”.

Projekt współpracy ma na celu wspólną promocję oraz wymianę doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków należących lub aspirujących do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych dla zrównoważonego rozwoju regionu.


Nasze Stowarzyszenie od 2017 roku aktywnie i znacząco wspiera działania Stowarzyszenia Kaczawskiego w procesie uzyskania certyfikatu dla Aspirującego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów oraz wpisania naszego regionu do tej sieci, a realizacja powyższego projektu jest spełnieniem jednego ze standardów uczestnictwa w tej sieci – tzn. ścisłej współpracy i promocji geoparków UNESCO. Wszyscy pozostali partnerzy reprezentują Geoparki wpisane już do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.


Projekt współpracy będzie realizowany przez czterech partnerów, w tym jeden partner zagraniczny – będący grupą lokalnych partnerów publicznych lub prywatnych, niebędący LGD, a realizujący Lokalną Strategię Rozwoju Geoparku:
1. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”- Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – województwo dolnośląskie,
2. Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka – Geopark Łuk Mużakowa - województwo lubuskie,
3. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – Geopark Świętokrzyski – województwo świętokrzyskie,
4. Geopark Český ráj o.p.s.. – Czechy.

 Trzymajcie kciuki za szybką i pozytywną weryfikację wniosku!!!

 

 

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -