Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Doradztwo w Biurze LGD przed naborami na założenie i rozwój firm

2022-12-20 09:30

Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie 7 grudnia br. ogłosiło nabory wniosków nr 26/2022 i 27/2022 na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości. W związku z czym pracownicy Biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa, po wcześniejszym umówieniu się na dokładny termin. Osoby niezapisane będą przyjmowane tylko w sytuacji wolnych miejsc i w czasie nie zarezerwowanym dla zapisanych wnioskodawców.

Zarezerwować termin można telefonicznie pod nr 76 872 87 18.

Doradztwa udzielamy tylko do piątku 23 grudnia br. do godz. 13.00

Zapraszamy

Zdjęcia

  •  -