Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naborów na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości

2022-12-15 01:57

14 grudnia br. pracownicy naszego Stowarzyszenia zorganizowali, w związku z ogłoszonym terminem naboru wniosków, spotkanie informacyjno – konsultacyjne, dotyczące zasad aplikowania o przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięć:
2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Bezpłatne szkolenie odbyło się w Sali Narad Urzędu Gminy Mściwojów w godzinach od 13.00 do 17.00. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, pani Gabriela Męczyńska, prezentacją dotyczącą informacji o Lokalnej Grupie Działania i aktualnym ogłoszeniu o naborach, a szkolenie poprowadził pan Bartłomiej Raczek z Wrocławia. Prowadzący bardzo dokładnie omówił m.in. takie kwestie jak kryteria dostępu, koszty kwalifikowalne, zatrudnienie, poziom wsparcia czy zobowiązania beneficjenta. Dużo czasu poświęcono również na załączniki do wniosku, jak np. różnego rodzaju oświadczenia, pozwolenia, decyzje.
Uczestnicy w czasie spotkania mieli możliwość zadawania pytań, a pan Bartłomiej Raczek udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Na koniec spotkania wszyscy zebrani otrzymali ankiety do wypełnienia. Z analizy tych ankiet wynikają pozytywne wnioski dotyczące zarówno prowadzącego, jak i całej organizacji warsztatów.
Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dziękują Wójtowi Gminy Mściwojów, panu Mariuszowi Foryś za udostepnienie i potrzebnego sprzętu oraz pracownikom Urzędu za pomoc w przygotowaniu sali.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -