Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naborów na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości

2022-12-08 (107 dni temu)

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z ogłoszonym terminem naboru wniosków od 27 grudnia 2022 do 16 stycznia 2023 r., zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne, dotyczące zasad aplikowania o przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Odbyło się spotkanie on-line dotyczące zasad aplikowania o przyznanie pomocy

2022-12-08 (107 dni temu)

W środę 7 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące zasad aplikowania o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia:
2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw – numer naboru 26/2022
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw – numer naboru 27/2022

Ponad 1 mln złotych na przedsiębiorczość!

2022-12-07 (109 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 7 grudnia 2022r. ogłasza nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027

2022-12-01 (114 dni temu)

W dniu 30 listopada 2022r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.
Posiedzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dużą aktywność i zaangażowanie, za Wasze cenne wnioski i uwagi. Partycypacyjny sposób przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027 jest kluczową i fundamentalną sprawą w całym naszym procesie opracowywania strategii. Podziękowania również kierowane są do pracowników Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej za udostępnienie i przygotowanie sali oraz potrzebnego sprzętu.