Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zasłużone dla Samorządu Rolniczego

2023-04-25 (158 dni temu)

W sobotę 22 kwietnia 2023r. odbyło się w Jaworze I Forum Aktywnych Kobiet Powiatu Jaworskiego, które zorganizowane zostało przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. W tym dniu spotkały się aktywne kobiety z całego powiatu jaworskiego, w tym członkinie KGW, zespołów ludowych, stowarzyszeń oraz panie pełniące funkcje Sołtysa.

Na spotkaniu uhonorowano najaktywniejsze kobiety z powiatu jaworskiego. Złoty medal „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” otrzymała także

Gabriela Męczyńska - dyrektor biura Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.

Wizyta Zarządu DOT w Krainie Wygasłych Wulkanów

2023-04-25 (158 dni temu)

W poniedziałek 24 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Mściwojów obradował Zarząd Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z prezesem - Panem Adamem Zawadą na czele. Wśród poruszanych tematów związanych z turystyką i jej rozwojem Zarząd zadeklarował wsparcie nowych i ciekawych miejsc i produktów turystycznych, min. takich jak nasz Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.

Szkolenie "Efektywna komunikacja, rozwijanie współpracy oraz zarządzanie konfliktami"

2023-04-21 (162 dni temu)

Członków Rady i Zarządu LGD zapraszamy na szkolenie pn."Efektywna komunikacja, rozwijanie współpracy oraz zarządzanie konfliktami", które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023r. w godz. 16.30 - 20.30 w GOLD HOTEL, przy ul. Reymonta 7 w Złotoryi.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

2023-04-21 (162 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Zofia Pyż, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 27 kwietnia 2023r. o godz. 15.30 w Hotelu "Gold Hotel" w Złotoryi, ul. Reymonta 7.