Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

2023-09-26 (72 dni temu)

Zawiadamiamy o wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego na realizcję zamówienia publicznego pn. ,,Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA, na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa" - powtórne zapytanie.

Ruszamy z projektem „GEOLOGY” !!

2023-09-14 (84 dni temu)

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”.
Projekt realizować będziemy z lokalnymi grupami działania, które leżą na terenach Geoparków UNESCO: Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w Geoparku Świętokrzyskim oraz Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka leżąca na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa" oraz z Geoparkiem Český Ráj.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

2023-09-14 (84 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w związku z propozycją zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego w celu przeprowadzenia kolejnych naborów, zaprasza Państwa na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie aktualizacji LSR na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego w formule on-line za pomocą Google Meet (nie wymaga instalacji żadnej aplikacji) odbędzie się w dniu 18 września 2023 r, o godzinie 13.30.

Banská Bystrica Geopark – jedziemy zobaczyć jak robią to inni!

2023-09-11 (87 dni temu)

Zarząd LGD Partnerstwo Kaczawskie zaprasza na wyjazd studyjny do Banská Bystrica Geopark (Słowacja) w dniach 23-25 października 2023r.
Zaproszenie skierowane jest do aktywnych członków i liderów z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, tj. z gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.
Celem wyjazdu jest aktywizacja i integracja mieszkańców LGD oraz poznanie dobrych praktyk turystycznego wykorzystania walorów Geoparku Banská Bystrica.
Udział jest bezpłatny. Czekamy na Państwa formularze zgłoszeniowe.
UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona! Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zapewnionym miejscem na wyjazd. Pierwszeństwo w wyjeździe mają członkowie
i liderzy LGD Partnerstwo Kaczawskie. Poinformujemy Państwa mailowo – kto z nami jedzie. W sytuacji bardzo dużej liczby zgłoszeń, decydujące słowo ma Zarząd LGD, mając na uwadze to, aby reprezentacja była z każdej gminy.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 16 października 2023 r. do godz.14.00. na adres
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com.