Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

II Posiedzenie Rady LGD już wkrótce

2023-02-14 (40 dni temu)

Informujemy, że Wicerzewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Zofia Pyż, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła II Posiedzenie Rady LGD na dzień 21 LUTEGO 2023r. od godz. 13.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 27 grudnia 2022 do 16 stycznia 2023r.  Spotkanie odbędzie się w Złotoryi.

Posiedzenie będzie dotyczyło oceny wniosków w ramach naboru  26/2022- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz Operacji własnej nr 8/2022/OW pn. „Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów”.

Zaproszenie na Warsztat refleksyjny

2023-02-09 (45 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie". Spotkanie w formie on-line za pomocą Google Meet (nie wymaga instalacji żadnej aplikacji) zaplanowaliśmy na dzień 17 lutego 2023 r. (piątek), od godz. 9.00 – 14.00.

BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2023 STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE”

2023-02-09 (45 dni temu)

 Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wypełnienia corocznej ankiety za 2022 r.  Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 przez Stowarzyszenia LGD “Partnerstwo Kaczawskie”. Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

I Posiedzenie Rady LGD za nami

2023-02-08 (46 dni temu)

W dniu 7 lutego br. w Pałacu Krotoszyce odbyło się I Posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie w związku z zakończonymi naborami nr 26/2022 (podejmowanie działalności gospodarczej) i 27/2022 (rozwój działalności gospodarczej). Radni nie ocenili wszystkich złożonych wniosków, ponieważ kilku Wnioskodawców należało wezwać do uzupełnień i wyjaśnień. Wnioski te będą rozpatrywane na kolejnym, drugim posiedzeniu.