Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zapraszamy branżę turystyczną na warsztaty

2023-07-11 (81 dni temu)

Zapraszamy Państwa na nadchodzące warsztaty strategiczne „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii Covid-19” dedykowane branży turystycznej, które odbędą się 18.07.2023 w godzinach 10.00-15.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.
Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu "Nauka dla społeczeństwa".

Warsztaty skierowane są do osób z branży turystycznej, w tym: organizacje turystyczne, samorządy, biznes turystyczny i operatorzy usług turystycznych oraz pracownicy naukowi zajmujący się badaniami nad turystyką.

Mamy na obszarze LGD Szkołę im. Miłośników Krainy Wygasłych Wulkanów!

2023-06-19 (103 dni temu)

Doczekaliśmy się wspaniałego wydarzenia. Miłośnicy Krainy Wygasłych Wulkanów zostali patronami Szkoły Podstawowej w Lipie! To wspaniały przykład zadbania o lokalną tożsamość i chęć rozwijania tak ważnej świadomości miejsca zamieszkania wśród dzieci i młodzieży.

Nowa strategia LSR na lata 2023-2027 dla Partnerstwa Kaczawskiego zatwierdzona i złożona w UMWD

2023-06-12 (110 dni temu)

Miło nam poinformować, że 5 czerwca 2023 r. w Leszczynie, podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jednogłośnie została zatwierdzona nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.

We wtorek 6 czerwca 2023r. nowa strategia wraz z wnioskiem o wybór LSR oraz wnioskiem o II płatność na Wsparcie przygotowawcze zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Projekt współpracy ”Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych”

2023-05-29 (124 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" rozpozczyna kolejny etap realizacji projektu współpracy pn. ”Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych”.