Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Informacja

2024-02-06 (27 dni temu)

Informujemy, że w dniu 8 lutego 2024r. biuro LGD będzie nieczynne, w związku z wyjazdem pracowników na konferencję.
W dniu 9 lutego 2024r. biuro LGD czynne będzie od godziny 12.00.

BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. FUNDUSZY UNIJNYCH

2024-02-05 (28 dni temu)

Informujemy, że w Biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie w dniu 20 lutego 2024r. otwarty będzie Mobilny Punkt Informacyjny. Jest to forma bezpłatnych indywidualnych konsultacji dla mieszkańców na temat możliwości pozyskania środków z UE organizowanych przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy

.

Konferencja podsumowująca projekt współpracy GEOLOGY- zaproszenie

2024-02-03 (31 dni temu)

W dniach 8 lutego  i 9 lutego2024r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”, w ramach projektu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania, które leżącymi na terenach Geoparków UNESCO: Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w Geoparku Świętokrzyskim oraz Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka leżąca na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa" oraz z Geoparkiem Český Ráj. Głównym koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”.

Kurs na przewodników po Krainie Wygasłych Wulkanów

2024-01-19 (46 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" wraz ze Stowarzyszeniem Kaczawskim zapraszają pełnoletnich mieszkańców gmin partnerskich LGD, tj. Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja do udziału w Kursie na przewodnika po Krainie Wygasłych Wulkanów zorganizowanym przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną.