Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Wielkanocne warsztaty rękodzieła

2013-02-27 (3867 dni temu)

W ramach przygotowań do 6. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zaprasza mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w warsztatach rękodzieła.

6. Kaczawski Jarmark Wielkanocny w Paszowicach

2013-02-26 (3868 dni temu)

W imieniu organizatorów 6. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tej uroczystości.

6. Kaczawski Jarmark Wielkanocny odbędzie się 24 marca 2013 r. w Paszowicach, a jego organizatorami są Gmina Paszowice, Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Szkolenie pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska” 25-26 luty 2013 r.

2013-02-12 (3882 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców z obszaru LGD (gminy: Paszowice, Mściwojów, Męcinka, Świerzawa, Pielgrzymka, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Bolków, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Wojcieszów) będących członkami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowane rozwojem swojej organizacji i prawidłowym jej funkcjonowaniem, aktywnie działające w swojej miejscowości i regionie, do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska”.

 

 

Zmiana rozporządzenia dotyczącego Wdrażania lokalnych strategii rozwoju

2013-02-06 (3888 dni temu)

W związku z wejściem w życie z dniem 31 stycznia br.  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ... został przygotowany wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.