Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego spotu promocyjnego udostępnionego w dniu włączenia naszego Geoparku do Światowej Sieci Geoparków UNESCO - 27 marca 2024r. - tutaj


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

26 marca br. - Szkolenie dla przyszłych beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

2014-03-14 (3683 dni temu)

W związku z planowanym naborem wniosków do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniach 27 marca – 11 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje szkolenie dla beneficjentów tego działania.
Szkolenie odbędzie się 26 marca 2014 r.

 

 

Bezpłatne doradztwo dla beneficjentów!

2014-02-26 (3699 dni temu)

W związku z ostatnim naborem w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z bezpłatnego doradztwa. Doradztwo w przygotowaniu wniosku prowadzone będzie w terminie – 03.03.2014 – 28.03.2014 w godz. od 8.00 do 14.00 w Mściwojowie. Aby skorzystać z doradztwa w przygotowaniu wniosku, poświadczonego kartą usług doradczych, konieczne jest wcześniejsze telefoniczne bądź mailowe zarezerwowanie terminu.

Uwaga! Nabór wniosków!

2014-02-24 (3701 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

4 luty 2014 r. konferencja Natura 2000

2014-02-19 (3706 dni temu)

W 2013 i 2014 roku Stowarzyszenie Kaczawskie oraz LGD „Partnerstwo Kaczawskie” brały udział w spotkaniach Lokalnego Zespołu Współpracy do spraw sporządzenia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” (PLH020037).