Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego spotu promocyjnego udostępnionego w dniu włączenia naszego Geoparku do Światowej Sieci Geoparków UNESCO - 27 marca 2024r. - tutaj


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Wernisaż wystawy fotograficznej pn. "Fotograficzne wędrówki po Krainie Wygasłych Wulkanów"

2014-04-06 (3660 dni temu)

Wszystkich sympatyków Partnerstwa Kaczawskiego zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej pn.”Fotograficzne wędrówki po Krainie Wygasłych Wulkanów”, który odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym w Jaworze.

13 kwietnia 2014 r. 7. Kaczawski Jarmark Wielkanocny

2014-03-19 (3678 dni temu)

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów 7. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tej uroczystości. 7. Kaczawski Jarmark Wielkanocny odbędzie się 13 kwietnia 2014 r. w Paszowicach, a jego organizatorami są Gmina Paszowice, Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Wielkanocne warsztaty rękodzieła Kraszanki, pisanki w Paszowicach

2014-03-18 (3679 dni temu)

W ramach przygotowań do 7. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zaprasza mieszkanki Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w warsztatach rękodzieła.

Wyjazd studyjny do transgranicznego geoparku Czech - Bavarian Geopark

2014-03-14 (3683 dni temu)

Zaproszenie na wyjazd szkoleniowy organizowany dla członków i liderów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” do transgranicznego geoparku CZECH - BAVARIAN GEOPARK