Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego spotu promocyjnego udostępnionego w dniu włączenia naszego Geoparku do Światowej Sieci Geoparków UNESCO - 27 marca 2024r. - tutaj


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Spotkaliśmy się na Walnym Zebraniu Członków LGD

2024-05-08 (36 dni temu)

W dniu 7 maja 2024r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”. Spotkanie przebiegło zgodnie z zaproponowanym przebiegiem obrad, a zebranych powitała pani Żaneta Klonowska, Wiceprezes LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Konsultacje dokumentów dotyczących nowej LSR na 2023-2027

2024-04-29 (45 dni temu)

Informujemy, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” przystępuje do konsultacji procedur i kryteriów wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zagospodarowania turystycznego

2024-04-26 (48 dni temu)

W dniu 24 kwietnia 2024r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zagospodarowania turystycznego oraz bieżącego stanu szlaków turystycznych na obszarze Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Wydarzenie zorganizowaliśmy w Centrum Nauk o Ziemi Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, a moderatorem była pani dr Joanna Appelt, edukator i geolog z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. Spotkanie trwało od godziny 10.00 do 14.00.

Odbyło się wydarzenie inaugurujące przystąpienie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO

2024-04-26 (48 dni temu)

22 kwietnia 2024r. wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji przystąpienia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Wydarzenie odbyło się w Centrum Nauk o Ziemi Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, a organizatorami były dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kaczawskie oraz Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie.