Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Lokalni Liderzy budzą się do działania

2021-06-15 01:59

14 czerwca br. biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało bezpłatne szkolenie aktywizujące dla Liderów pn. „Obudź się do działania”. Spotkanie odbyło się w Dobkowie w Pensjonacie i Restauracji Villa Greta, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Udział w szkoleniu wzięli lokalni liderzy, członkowie organizacji pozarządowych, Sołtysi oraz dwóch pracowników biura LGD. Łącznie 22 osoby plus prowadzący – Damian Dec z Instytutu Inspiracji z Wrocławia. Cieszymy się z dużego zainteresowania takim szkoleniem, tym bardziej, że udział w nim wzięli przedstawiciele przeróżnych stowarzyszeń, fundacji oraz sołtysi: Stowarzyszenie Hortus, Stowarzyszenie Nasze Rio, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa, Stowarzyszenie Moc 4 Pomocne, Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych, Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie", Stowarzyszenie Dobków, Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręceni, Stowarzyszenie Legnickie Pole, Fundacja Adelin, Stowarzyszenie Aureus Mons, Stowarzyszenie Dobroczyńcy, Sołtys wsi Wojcieszyn, Sołtys wsi Pomocne.
Szkolenie stanowiło okazję do spotkania się wielu działaczy z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego. Była to duża dawka wiedzy, nabycia umiejętności, inspiracji, integracji i wymiany doświadczeń. Prowadzący podjął takie tematy jak: współpraca w dobie pandemii, planowanie, budowanie integracji w środowisku lokalnym. Nie zabrakło również zajęć integracyjno – aktywizujących w otoczeniu przyrody. Potrzebne to było po tak długim czasie obostrzeń związanych z COVID-19.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -